Kulturskolan startar musik för dig med funktionsnedsättning!

Vi träffas och spelar under roliga former utan krav på prestation. Det sker utifrån dina förutsättningar och utan muntliga instruktioner. Du får använda slaginstrument och enklare blåsinstrument.

Kulturskolans musikterapi vilar på de två hörnstenarna MUSIK och INDIVIDUELL UTVECKLING.

Musiken bygger på upplevelse där vi tillsammans under lustfyllda former upptäcker puls, rytm, klang, harmoni och enkla melodier.

Den individuella utvecklingen bygger på att utveckla dina tillgångar och som du har nytta av i ditt vardagsliv. Vi kommer exempelvis att jobba med:

  • Grov och finmotorik
  • Balans och arbetsställning
  • Koncentration och uthållighet
  • Samspel och samverkan

För anmälan/information kontakta Kulturskolans expedition 013-20 73 60.

Kursen startar omgående och har kontinuerligt intag. När alla platser är besatta tillämpas kölista efter anmälningsdatum.
OBS! Denna kurs är avgiftsfri under 2017. Alltså ingen terminsavgift!