Välkommen

FMT-musikterapicenter grundades av musikterapeuterna Torbjörn Andersson och Jan Henbrant 1994. Vi arbetar enligt FMT-metoden (funktionsinriktad musikterapi) och erbjuder behandlingar vid en rad olika funktionshinder och handikapp.

Idag samarbetar vi förutom med förskolor, särskolor och grundskolor, även med barn och ungdomspsykiatrin, neuropsykiatriska länsteamet, länshabiliteringen, kommunernas centrala elevvårdsorganisationer och olika föreningar inom handikapprörelsen.

Sedan 2014-01-01 har FMT Musikterapicenter avtal med omsorgsnämnden, Linköpings kommun. För mer info klicka på ”Musikterapi Linköpings kommun”.

Vi utför behandlingar i hela Östergötland, både ute på skolor och vårdinrättningar såväl som i egna ändamålsenliga lokaler i Linköping och Mjölby.

Du kan nå oss på följande telefonnummer:

Jan Henbrant 070-399 12 80

Torbjörn Andersson 070-377 11 55