Musikterapi i Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder Funktionsinriktad musikterapi (FMT) för dig med funktionsvariation.

Vi träffas induividuellt och spelar under roliga former utan krav på prestation. Det sker utifrån dina förutsättningar och utan muntliga instruktioner. Du får använda slaginstrument och enklare blåsinstrument. FMT kan vara en länk till att senare kunna slussa dig vidare till instrumentalundervisning och orkesterspel.

Kulturskolans musikterapi vilar på de två hörnstenarna MUSIK och INDIVIDUELL UTVECKLING.

MUSIKEN bygger på upplevelse där vi tillsammans under lustfyllda former upptäcker puls, rytm, klanger, harmonier och enkla melodier.

INDIVIDUELL UTVECKLING bygger på att utveckla dina grundfunktioner vilket gör att du bättre kan använda dig av dina tillgångar och resurser i vardagslivet. Vi kommer exempelvis att jobba med:

  • Grov och finmotorik
  • Balans, arbetsställning och koordination
  • Koncentration och uthållighet
  • Samspel och samverkan

För anmälan/information kontakta Kullturskolans exp på 013-20 73 60.

Kursen har kontinuerlig antagning. När alla platser är tillsatta tillämpas kölista efter
anmälningsdatum.

OBS! DENNA KURS ÄR AVGIFTSFRI. ALLTSÅ INGEN TERMINSAVGIFT!