Målgrupper

– Autismspektrumtillstånd

– ADHD och liknande svårigheter

– Demenssjukdomar

– Dyslexi

– Förvärvade hjärnskador inkl. stroke

-Icke-diagnosticerade utvecklingssförseningar


Simon jobbar intensivt med andning och munmotorik. Kul låter det också!

– Kontakt/kommunikationssvårigheter

-Läs och skrivsvårigheter

– Rörelsehinder

– Tal och språksvårigheter

– Utmattningsdepression/”utbrändhet”

– Vissa psykiatriska tillstånd

-Utvecklingsstörning