Målgrupper

- Autismspektrumtillstånd

- ADHD och liknande svårigheter

- Demenssjukdomar

- Dyslexi

- Förvärvade hjärnskador inkl. stroke

-Icke-diagnosticerade utvecklingssförseningar


Simon jobbar intensivt med andning och munmotorik. Kul låter det också!

- Kontakt/kommunikationssvårigheter

-Läs och skrivsvårigheter

- Rörelsehinder

- Tal och språksvårigheter

- Utmattningsdepression/”utbrändhet”

- Vissa psykiatriska tillstånd

-Utvecklingsstörning