Så går det till

All behandling sker individuellt, i en trygg miljö med samma terapeut, vanligtvis en per vecka under c:a 20 – 60 minuter.

Vid behandling spelar adepten slaginstrument men också vissa blåsinstrument. Musikterapeuten använder sig av piano och på detta bekräftas varje initiativ och handling från adepten. Terapeutens uppgift är att skapa ett ömsesidigt samspel där han/hon successivt tillrättalägger miljön, bl a genom att t ex höja, sänka och flytta slaginstrumenten i sidled. Syftet är att ge adepten möjlighet att funktionellt skaffa sig så många och kvalitativt goda erfarenheter som möjligt, med målsättningen att dessa ska utveckla adeptens förmåga att fungera i vardagslivet. Centralt för metoden är bl a att:

– metoden bygger på utvecklingsteoretiska grunder

– söker grundorsaken till svårigheterna

– all behandling utgår från adeptens ( d v s elevens, patientens ) resurser och tillgångar

– varje behandlingstillfälle upplevs roligt och utmanande

– den utgår från adeptens utvecklingsnivå – här lyckas man!

– den lär inte ut utan bygger på en utveckling utifrån adeptens egna erfarenheter

– musiken är medlet – höjd funktionsnivå målet

Jimmy med full kontroll över både sin kropp och trummorna.