Länkar

Linköpings kommun:
http://www.linkoping.se/

FMT-metoden:
http://fmt-metoden.se/fmtsite/index.html

HSL: Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763):
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.HTM

SoL: Socialtjänstlagen (2001:453):  
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM

FMS – Förbundet musikterapi i Sverige: 
http://www.musikterapi.se/

WFMT: World federation of Music Therapy: 
http://www.wfmt.info/Musictherapyworld/

Voices: Internationellt forum för musikterapeuter: 
https://voices.no/index.php/voices

Afasiförbundet i Sverige:
http://www.afasi.se/

Autism- och Aspergerförbundet: 
http://www.autism.se/

DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder: 
http://www.dhr.se/

Dyslexiförbundet FMLS:
http://www.fmls.nu/

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft:
http://www.hjarnkraft.nu/

NeuroNätet – Ett neuropsykiatriskt forum:
http://welcome.to/neuronatet

NHR – Neurologiskt handikappades Riksförbund:
http://www.neuroforbundet.se/

Personskadeförbundet RTP:
http://www.rtp.se/

RBU – Riksföreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar:
http://www.rbu.se/

Riksförbundet Attention: 
http://www.attention-riks.se/