Musikterapi Linköpings kommun

FMT Musikterapicenter har sedan 2014-01-01 avtal med omsorgsnämnden i Linköpings kommun vilket innebär att personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar  erbjuds kostnadsfri musikterapi.

Avtalet innebär att ovan nämnda personer erbjuds musikterapi under maximalt tre terminer. Därefter kan man på nytt anmäla sig till en ny period och erbjudas plats.

Anmälan görs till nedanstående:

Kontakt

FMT Musikterapicenter
Vallavägen 10A (samma adress som tidigare)
582 15 Linköping
Tel: 013-20 52 33
E-mail: Kontakt.Fmt@gmail.com

Valla 1

Valla 2